เมื่อจะเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ อย่าลืมการดูแลช่องปาก คลิกที่เครื่องหมายเพื่อเริ่ม