Jangan lupa tentang penjagaan mulut dalam persediaan menghadapi bencana.